Jaké lesy vykupujeme

Na území ČR vykupujeme lesy vhodné k těžbě, s minimální rozlohou 0,5 ha a víc. Máme zájem jak o listnaté tak jehličnaté dřeviny.

Odkoupíme od Vás lesy ve věku 80 a více let, ale stejně tak i lesy mladší, tyto však musí splňovat podmínky dobré investice do budoucna. Nebojte se nezávazně nabídnout, rádi Vaši nabídku i mladších lesů posoudíme.  

Lesy odkupujeme za nejvyšší možnou tržní cenu, jednáme rychle ke spokojenosti obou stran.


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat


Vykupujeme i velké lesní celky v řádech stovek hektarů. U těchto velkých ploch však máme trochu jiné nároky.

Minimální věk porostu 60 – 70let

Alespoň 50% lesa v mýtním věku

Maximálně 15% plochy lesa můžou být holiny

Mimo chráněné krajinné oblasti

Máte-li na prodej podobný les, můžete pro nezávazné vytvoření nabídky vyplnit kontaktní formulář.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Cena lesa

Někteří majitelé lesních pozemků se při stanovení ceny na odkup lesů odvolávají na úřední odhad ceny lesa.

Ten je ovšem ke stanovení tržní ceny k prodeji lesa celkem nepotřebný. Úřední odhad ceny lesa, který se dělá pro

účely darování, dědictví nebo jeho prodej, totiž nepočítá s náklady na těžbu a následný úklid, zalesnění, zajištění

holiny a zdanění výnosu z těžby dřeva. Tak se stává, že tržní ceny lesů se pohybují mezi 40 - 80 % z ceny úřední ze

znaleckého posudku.

Tržní cenu lesa ovlivňují hlavně následující aspekty:

  1. Možnost obnovní úmyslné těžby - stáří porostu

  2. Složení a druhy porostu

  3. Skutečné zásoby dříví

  4. Roztříštěnost parcel a různé věkové třídy

  5. Lokalita, přístupové cesty a dostupnost

  6. Aktuální situace na trhu se dřevem


 

Tržní cena je částka, za kterou se lesy prodávají. Vypočítá se odborným prozkoumáním.