Jaký je postup

Kontaktovat nás můžete telefonicky, napsat e-mail nebo stačí vyplnit kontaktní formulář.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Následně se s Vámi telefonicky spojíme, probereme podrobnosti a náš hajný udělá obhlídku lesa.

K prvotnímu posouzení a následné realizaci obchodu potřebujeme znát katastrální území a parcelní čísla nebo číslo LV. Podle toho si dohledáme o jaký les se jedná, stáří, složení, hmotnatost atd. a na základě těchto údajů Vám můžeme dát přibližnou cenovou nabídku na odkup Vašeho lesa. Potom náš lesní hospodář provede prohlídku, zjistí skutečný stav lesa a cena se upřesní.


V případě oboustranné dohody necháme přichystat kupní smlouvy, které Vám rádi předáme k nahlédnutí a připomínkování.

Poté si dohodneme termín a místo podpisu smlouvy.

Kupní cena bude vyplacena ihned při podpisu kupní smlouvy hotově nebo převodem na Váš účet.

Pak už jen vložíme kupní smlouvu do katastru nemovitostí a les bude převeden do našeho výlučného vlastnictví.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat


Postup při prodeji podílu

Vlastník podílu na nemovitosti má od 1.1. 2018 povinnost při jeho prodeji nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj podíl za stejných podmínek. Navíc je nutné nabídku učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje. Tato nabídka vyžaduje písemnou formu.

V praxi to bude znamenat, že po uzavření kupní smlouvy pošlete poštou výzvu/nabídku na uplatnění předkupního práva ostatním spolumajitelům dle adresy uvedené v Katastru nemovitostí. Do obálky přidáte kopii kupní smlouvy, ve které můžete “začernit” osobní údaje kupujícího. V žádném případě není možné takto skrývat cenu nemovitosti.

POZOR: Pokud bude učiněna nabídka před podpisem Kupní smlouvy, bude nutné po jejím podpisu učinit novou nabídku. Jinak je to stejné, jako byste předkupní právo spoluvlastníkům nenabídli.

Lhůta pro uplatnění předkupního práva

Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky. Bude tedy nutné posílat dopisy doporučeně s tzv. dodejkou, abyste měli oficiální potvrzení o odeslání a převzetí zásilky.

Dle Občanského zákoníku §573 lze využít i tzv. domněnku doby dojití, která říká, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 3. pracovní den po odeslání. Je-li zásilka adresována do jiného státu, pak se počítá 15. den. V tomto případě postačí obyčejný doporučený dopis.