Správa lesů

Majitelům lesních pozemků nabízíme i správu jejich lesů. O Vaše lesy se rádi postaráme, ať už se jedná o soukromé, obecní či městské lesy.

Provedeme vstupní konzultaci s pochůzkou po lesních pozemcích a navrhneme potřebná opatření a případné zásahy, které Váš les může vyžadovat. Samozřejmostí jsou služby odborného lesního hospodáře.

Zajistíme a odborně provedeme veškeré práce ať už při těžbě nebo pěstební činnosti jako je zalesnění pozemku po jeho vytěžení a následná péče o rostoucí les.

Jsme připraveni rychle jednat i v případě kalamit nebo napadení škůdci.

Komunikaci s úřady a vyřizování dotačních titulů taky rádi převezmeme za Vás.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat